Zahajujeme očkování na Covid 19 - praktické informace

11.03.2021

Místo očkování: ordinace MUDr. Jiří Petříček

O zahájení očkování  jste byli informováni formou SMS zpráv. Očkování se koná převážně  mimo ordinační hodiny. Žádáme  Vás proto o striktní  dodržování času , na který jste byli objednáni.  Pokud nemůže absolvovat očkování/ důvody viz níže/, tak nám to neprodleně telefonicky oznamte, abychom mohli oslovit náhradníka. Celý proces očkování bude náročný a prosíme Vás o spolupráci a  mějte dostatek trpělivosti. Čas vymezený k očkování bude sloužit pouze k očkování, nebudou prováděny žádné jiné lékařské či sesterské úkony !!! Pokud je možné, vytiskněte si doma informovaný souhlas , vyplňte požadované údaje a formulář podepište. Takto připravený formulář společně s kartičkou pojištěnce si připravte při příchodu k očkování. Již před ordinací budete vyzváni k předložení potřebných dokladů, pak bude následovat samotné očkování. Po očkování pak počkáte v čekárně 20 minut pro případ nevolnosti / nutno dodržovat/. Před odchodem Vám bude předán očkovací průkaz s 2. termínem  očkování.   

Důležité upozornění : v případě , že máte jakýkoliv projev alergie, v rozmezí 1 - 2 hodin před aplikací očkovací látky použijte 1 tbl. léku proti alergii/ např. Zyrtec, Zodac - malé 10 tab. balení je volně prodejné v lékárnách/.

Očkovat proti COVID-19 nelze:

  • osoby, u kterých aktuálně probíhá horečnaté onemocnění
  • osoby, které jsou v karanténě
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 před méně než 90 dní

Odkaz ke stažení informovaného souhlasu : 

Informace pro očkované :