NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Vakcinace a prevence
 • Preventivní prohlídky
 • EKG
 • Holter EKG
 • Analyzátor moče
 • CRP, FOB, INR
 • Vyšetření D-dimerů/ riziko embolie/  a troponinu  /slouží k vyloučení akutní srdeční ischemie/
 • Prohlídky pro zaměstnavatele
 • Diagnostika
 • Prohlídky na ŘP, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy
 • E-komunikace / eNeschopenky, eRecepty, ePoukazy/

 


CENÍK

Aplikace očkování

250 Kč

Prohlídka na ŘP

500 Kč

Prohlídka na ŘP / 65 let, 68 let , atd../

400 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Vyšetření na zbrojní průkaz

600 Kč

Prohlídky pro zaměstnavatele

500 Kč

Vyplnění pojistky pro komerční účely

300 - 500 Kč

Malý administrativní úkon

150 - 300 Kč

Prohlídka ke sportovní činnosti 

400 Kč

Prohlídka na potravinářský průkaz

500 Kč

Prohlídka pro SDH

400 Kč

Lékařská zpráva - účast na rekondičním pobytu

400 Kč

Vyšetření před vystavením návrhu na lázně (samoplátci) 

500 Kč

Žádost o umístění do DD či do domu s pečovatelskou službou                                                       

200 Kč

EKG vyšetření na žádost pacienta 

200 Kč

Kopírování za žádost pacienta 

5 Kč/1 stránka