Výzva pro pacienty

18.11.2021

Vzhledem k velkému nárůstu počtu nemocných a tím i významnému nárůstu dalších úkonů/ objednávání na testy, vystavování izolací, karantén/,  se stala situace v ordinaci značně neúnosnou. V první řadě  budeme ošetřovat pacienty fyzické přítomné, telefonní hovory budeme řešit v případě, že nám to situace dovolí. Proto chci požádat o pacienty, aby své event. zdravotní potíže řešili podle stavu závažnosti, event. vyčkali na zklidnění celého stavu.  Současně nyní pozastavujeme další objednávání k preventivním prohlídkám, pouze dokončíme již objednané a rozpracované . A současně vás žádáme, abyste nyní spíše využívali kontakt s ordinací prostřednictvím  emailu, nežli telefonicky.  Děkujeme za pochopení a doufáme, že toto nebude trvat dlouho a budeme  se moci vrátit k původnímu provozu.