Očkování proti chřipce

13.09.2021

Od 20.9.2021 zahájíme očkování proti chřipce. Očkování bude probíhat v rámci běžných ordinačních hodin.

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena pojištěncům:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • trpícím závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem,
 • umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4 výše uvedeného zákona).

Dále je hrazena pojištěncům:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7 výše uvedeného zákona).

V případě zájmu jako samoplátce je cena očkovací látky 300,00 Kč  + cena aplikace 150,00 Kč, celkem 450,00 Kč. V těchto případech lze využít příspěvku od zdravotních pojišťoven na očkování.